hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 101
โครงการสร้างบ้านด้วยรอยยิ้ม


แบบบ้าน สร้างบ้านด้วยรอยยิ้มโครงการ1 : แบบเลขที่ 101- HBA1-180C low

ลักษณะบ้าน : เป็นบ้านสองชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน

พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร

เนื้อที่ดิน : อย่างน้อย 14.00 x 15.50 ม.101 HBA1-180C LOW
แบบเลขที่ - HBA1-180C low
ใช้ขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที


ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่