hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 119โครงการสร้างบ้านด้วยรอยยิ้มแบบบ้าน สร้างบ้านด้วยรอยยิ้มโครงการ1 แบบเลขที่ 119- HBA1-330 C low

ลักษณะบ้าน : เป็นบ้านสองชั้น  3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย : 330 ตารางเมตร

เนื้อที่ดิน : อย่างน้อย 20.00 x 18.50 ม.แบบเลขที่  HBA1-330 C low
ใช้ขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที

ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่