hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านเพื่อประชาชน บ้านแบบประหยัด 3


แบบบ้านเพื่อประชาชน บ้านแบบประหยัดแบบที่3
บ้านแบบประหยัด 3


ลักษณะบ้าน : เป็นบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก 1 เก็บของ 1 ครัว 

ขนาดที่ดินอย่างน้อย : กว้าง 8.2 เมตร ยาว 5.2 เมตร 

พื้นที่ใช้สอย : 86.5 ตารางเมตรบ้านแบบประหยัด3 โมเดล1

Model 1

บ้านแบบประหยัด3 โมเดล2
Model 2บ้านแบบประหยัด3 โมเดล3


hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่