hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน 067 ตึกแถวภาคกลาง2ชั้น


แบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชนชุดที่1 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์4ภาค


ลักษณะบ้าน : ตึกแถว3ชั้น จำนวน 4 ห้อง

ขนาดที่ดิน : หน้ากว้าง 4.0 ม. ลึก 14.75 ม.

พื้นที่ใช้สอย : 472 ตร.ม
ตึกแถวภาคกลาง2ชั้น
ใช้ขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม


สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538


บทความที่เกี่ยวข้อง
แบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชนชุดที่1 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์4ภาค
hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่