hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน 054 ครอบครัวไทยเป็นสุข1


โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ครอบครัวไทยเป็นสุข


ลักษณะบ้าน : เป็นบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน

ขนาดที่ดิน : กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร

พื้นที่ใช้สอย : 77 ตารางเมตร


ครอบครัวไทยเป็นสุข1
ใช้ขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที


ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538
บทความที่เกี่ยวข้อง

โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ครอบครัวไทยเป็นสุข
hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่