hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

ลักษณะและชนิดของบันได

งานบันได
เรื่องของบันได จะเริ่มขั้นแรกอย่างไรตำแหน่งควรวางอย่างไรให้ดูสวยด้วยสง่าภูมิฐาน ไม่ว่าเป็นบันไดแบบโมเดิร์น หรือคลาสสิคก็ตาม บันไดขั้นแรกต้องเป็นลักษณะอย่างไรลูกตั้งลูกนอนควรสูง – กว้างแค่ไหน การเดินการก้าว จึงจะสะดวก เดินขึ้นลงด้วยท่าทางที่สง่าภูมิฐานของท่านเจ้าของบ้าน ราวจับบันได , ราวกันตกบันได ควรมีขนาดเท่าไร ดีไซน์ของราวบันได ก็เป็นจุดเด่นของบันไดเหมือนกัน มิใช่ว่าออกแบบ ทำเสร็จสวยแต่ขึ้นแล้ว ไม่สบาย เดินแล้วเหนื่อย มีลูกตั้งที่สูงไม่เท่ากันเป็นของแถมมาให้เวลาเดินหน้าจะคะมำตกบันไดเอา ดื้อๆ สำหรับคนสูงอายุ ก็น่าเป็นห่วงใหญ่ แบบบันไดปกติ เช่น บันไดขึ้นตรง , บันไดตัวยู บันไดตัวเอล หรือบันไดโค้ง

ลักษณะและชนิดของบันได

1. บันไดช่วงเดียว ( single flight / straight flight ) ประหยัดพื้นที่ ในอาคารสาธารณะ สูง 4 m อาคารพักอาศัย สูง 3 m

2. บันไดตรงมีชานพัก

3. บันไดมีชานพักและหักเลี้ยว 90 องศา

4. บันไดมีชานพักและเลี้ยวกลับ ( single dog leg )ให้ความรู้สึกสั้นกว่าบันไดช่วงเดียว

5.บันไดเลี้ยวกลับรูปตัว U ( half turn open well )

6. บันไดเลี้ยวกลับรูปตัว U ไม่มีชานพัก

7. บันไดโค้ง หรือบันไดพัด

8. บันไดประติมากรรม สวย แต่เปลืองเนื้อที่

9. บันไดเวียน ประหยัดเนื่อที่แต่ใช้งานยาก ใช้ไม่บ่อย

10. บันไดลิง ใช้เป็นทางหนีไฟในโรงงาน ควรมีราวจับ 2 ข้าง สูงไม่เกิน 4 m ใช้เป็นบันไดหลักไม่ได้

ลักษณะของบันได

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่