รับ,สร้าง,บ้าน,รับ,เหมา,ก่อสร้าง,รับ,ออกแบบ,บ้าน ด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร,สร้างบ้านตามงบประมาณของท่าน ด้วยระบบ 3D (3มิติทุกมุมมอง),ยื่นแบบก่อสร้างและรายการคำนวน ให้หน่วยงานของรัฐ,ประเมินราคาก่อสร้างบ้าน เพื่อการขอสินเชื่อ ทุกธนาคาร,ปรับเปลี่ยนวัสดุประตูหน้า-ต่าง งานกระเบื้อง งานสุขภัณฑ์ได้ตามความต้องการ,สร้างบ้าน ด้วยวัสดุคุณภาพ SCG ,การกำหนดราคาวัสดุชัดเจน ราคาไม่บานปลาย,เซ็นต์รับรองโครงสร้างของบ้าน,สร้างบ้านแบบมาตฐาน ของ กรมโยธา,รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

กฎเกณฑ์การออกแบบบันได

การออกแบบบันได มีกฎเกณฑ์ดังนี้ 

1. ประเภทผู้ใช้งาน หรือประเภทอาคาร
 

2. หน้าที่ใช้สอย

- เลือกใช้ประเภท ชนิดบันไดให้เหมาะสม

- ขนาดบันไดตามปริมาณการสัญจร
 

3. ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

- ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน ราวกันตก มือจับ

- ความยาวช่วงบันได ( flight )

- จมูกบันได

- การเลือกใช้วัสดุ โครงสร้าง


4. ถูกต้องตามเทศบัญญัติ


5. ความสะดวก กับ ความถูกต้อง

6. ความงาม บันไดเป็นงานศิลปะ 3 มิติ มี 6 ด้าน ต้องพิจารณาความสัมพันธ์แต่ละด้าน
 

7. ความต้องการพิเศษ

- Sculpture

- ทางสัญจร + ที่นั่ง

- แสดงเอกลักษณ์ เช่น อาคารคนพิการ บันไดจะอยู่ในรูปของ ramp 

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบบันได

1. ความปลอดภัย


2. การหักกลับของราวบันได

3. ลูกเล่นต่างๆ
Read More:http://www.novabizz.com/CDC/Process10.htm


บทความที่เกี่ยวข้อง

งานบันได

 
 

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่