hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

ความสำคัญของไฟฟ้า1. ความสำคัญของไฟฟ้า

ไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากจะให้แสงสว่างเวลาค่ำคืนแล้ว ยังให้ความร้อนในการหุงต้มและรีดผ้า ใช้ในการหมุนมอเตอร์เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่น และเครื่องทำความเย็น ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรา


2. การเกิดไฟฟ้า

ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
(1) ไฟฟ้าสถิต คือไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดถูกันจากวัตถุ 2 ชนิด จนเกิดไฟฟ้าขึ้นชั่วคราว

(2) ไฟฟ้ากระแส คือไฟฟ้าจากการหมุนของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กถาวรเป็นเวลานานจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น เราเรียกไฟฟ้าแบบนี้ว่า ไฟฟ้ากระแสสลับมีไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างว่าแบตเตอรี่ ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของสารเคมีกับโลหะจนเกิดไฟฟ้ขึ้น เซลล์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งคือเซลล์ไฟฟ้าแห้งทำจากสารเคมีหลายชนิดบรรจุไว้ในก้อนเมื่อใช้งานจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เช่นถ่านไฟฉาย เราเรียกไฟฟ้าชนิดนี้ว่าไฟฟ้ากระแสตรง
แหล่งกำเนิดไฟฟ้เกิดจาก

2.1 เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี เช่น ไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนตร์ภายในมีสารเคมีบรรจุอยุ่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับโลหะจนเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

2.2 เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม โดยอาศัยหลักการทำงานของขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กเคลื่อนที่ในทองแดง
3.ที่มาของไฟฟ้ที่พวกเราใช้กัน

  ที่มาของไฟฟ้ามาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ผลิดกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้พลังจากแรงดันไอน้ำ และแรงดันน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งมาตามสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะ เข้าสู่บ้านเรือนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือไดนาโมที่ประกอบด้วยเหล็กทองแดง และแท่งแม่เหล็กและมีการเคลื่อนที่ในแนวตัดกันพลังงานที่ใช้ในการหมุนไดนาโมให้อุปกรภายในเคลื่อนที่ได้ คือแรงดันไอน้ำและแรงดันน้ำ

4.วงจรไฟฟ้า

คือทางเดินของกระแสไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและเครื่อนที่กลับมายังแหล่งกำเนิดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย สายไฟและหลอดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ามี2ชนิดคือ

1).วงจรปิด หมายถึงวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ครบวงจร ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้เรียกว่า เปิดไฟ

2).วงจรเปิด หมายถึงวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเนื่องจากต่อไฟฟ้าไม่ครบวงจรเรียกว่าปิดไฟ

 การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจะต่อสายไฟจากถ่านไฟฉายหรือแบตเตออรี่แห้งจากขั้วใดขั้วหนึ่งไปยังหลอดไฟและต่อกลับมาที่ถ่านไฟฉายอีกขั้วหนึ่งเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลจากถ่านไปผ่านสายไฟและหลอดไฟจนครบวงจรเรียกว่า วงจรไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะต่อแบบเดียวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ต่างกันคือต้องต่อสายผ่านอุปกรอื่นๆเช่นสวิตช์หรือบาลาสเพื่อตัดต่อวงจรปรับไฟให้เหมาะสม

          ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเพราะความผิดปกติของวงจรไฟฟ้าการต่อชนวนทั่วไปจะต้องมีชนวนหุ้มสายไฟหากไฟรั่วหรือสัมผัสกันจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นโดยกระแสไฟจะไม่ไหลผ่านหลอด แต่ไหลสุ่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือเซลล์ไฟฟ้าก่อนทำให้หลอดไฟไม่ติด และทำให้สายไฟร้อนขึ้นจนอาจเกิดไฟไหม้ได้หรือเรียกกันว่า ไฟฟ้าช็อต

5.วัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน
  
วัตถุที่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้เรียกกันว่าตัวนำไฟฟ้า เช่นทองแดงเงินเหล็กสังกะสีและอลูมิเนียมและวัตถุที่ไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้า พลาสติก ยาง ไม้ กระดาษ กระเบื้องเป็นต้นแหล่งที่มา : guru.sanook.comบทความที่เกี่ยวข้อง
เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน


21.ติดตั้งสายดินไปทำไม 

22.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีสายดิน

23.วิธีติดตั้งระบบสายดิน

24.ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว

25.ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วหรือสายดิน

26.วิธีตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว

27.เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนสายไฟในบ้าน

28.การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน

29.ความสำคัญของไฟฟ้า

30.อุปกรณ์ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

PAGE    [1]     [2]     [3]
hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่