hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

บ้านทรงไทยประยุกต์

บ้านทรงไทยประยุกต์
ชีวิตสังคมและความเป็นไปของบ้านเรา ( ประเทศไทย ) ในขณะนี้ดูเหมือนจะเข้าสู่ยุคการผสมผสานอย่างชัดเจน เป็นต้นว่าดารานางแบบลูกครึ่งก็มาแรงด้วยครบสมบูรณ์แบบของกายวิภาค ภาคการเกษตรก็มีการตัดต่อพันธุกรรม ภาคการออกแบบก็อยู่ในยุคร่วมสมัย(Contemporary)

แม้แต่อาคารบ้านเรือนแบบไทย ๆ แท้ ๆของเราเวลานี้ ก็เดินทางเข้าสู่ยุคแห่งความผสมผสาน จนยากจะหาเจ้าของที่อยากสร้าง บ้านไทย เรือนไทย อยุธยาแท้ ๆ สักหลัง

บ้านทรงไทย นั้นมีทั้งข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวของบ้านเอง ข้อดีก็อย่างเช่น เข้ากับภูมิอากาศบ้านเรา ใต้ถุนสูง หลังคาสูง มีจั่วรับลม มีลานกว้างกลางบ้าน มีพื้นที่โล่งโปร่งสบาย มีครัวไทย แต่อาจจะไม่ล้ำ นำสมัยเหมือนบ้านสมัยใหม่ที่เค้าแบบออกมาจากทางตะวันตก

ปัจจุบันนี้จึงได้เกิดการออกแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างรูปแบบเก่าของบ้านทรงไทย กับบ้านแบบตะวันตกขึ้นมา มาดูกัน ว่าบ้านทรงไทยประยุกต์ที่ว่า มีตัวอย่างหน้าตาอย่างไรบ้างบ้านไทยแบบประยุกต์ ที่เห็นในปัจจุบันส่วนมากจะมีวิธีผสมผสาน 2 แบบ คือ

1.ประยุกต์แบบ ตัดต่อ เช่นชั้นบนไทยชั้นล่างปูนหรืออาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาจั่วไทย เป็นต้น

2.ประยุกต์แบบ เชื่อมโยง เช่น อาคารก่ออิฐ ถือปูน แต่มีคิ้วบัวย่อมุมตามแบบไทย หรือนำเอาบานหน้าต่างยกแผงจากบ้านไทยมาใช้เลย หรือบางทีก็ละเมียดขนาดที่ว่าดึงเอาเพียงรูปร่าง รูปทรง สี ที่ว่างบางประการจาก บ้านไทยโบราณ มาออกแบบใหม่อย่างไรก็ดี การทำ บ้านไทยประยุกต์ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยที่สุขสบาย สะดวก เป็นประเด็นหลัก ขึ้นอยู่กับกลวิธีของการประยุกต์ว่าเรามีความเข้าใจ ความละเอียดอ่อน ในการเชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ปรากฏก็จะแสดงตัวตนและรากเหง้าทาง ภูมิปัญญาไทย ของเราเอง
hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่